Velkommen til vores hjemmeside

Kære Beboere

Denne hjemmeside er opdateret onsdag den 18.10.17 med følgende:

VIGTIGT:

Beboermødet den 31. oktober 2017 er AFLYST!!!

Årsagen er den, at materialet ikke klar!

Ny møde dato meldes ud senere.

Hilsen

Afdelingsbestyrelsen

 

 

 

Referat fra afdelingsmødet BUDGET 2018 afholdt 19.9.17

Link:

 https://www.dropbox.com/s/6uo9bd2qy7m0684/20171006143319822.pdf?dl=0

Ny udgave af Vesten september 2017:

https://www.dropbox.com/s/d58xmy34ltyu85s/Vesten%20september%20%202017.pdf?dl=0

Medieudvalget

 

Hilsen Medieudvalget

 

1/1

 

Information til beboerne fra Byggeledelsen 05.09-17

 

Stade på Nedrivning:

 Vi er nu færdige med nedrivning og miljøsanering af hele Vindruens Kvarter.

 Opstart af Kløverens Kvarter forventes, at foregå som planlagt d. 18.09-17

 (uge 38).

 Stade på Beton og Kloak:

 Der har været en del udfordringer på kloakforhold, som ikke var helt som forudset.

 Dette har resulteret i forholdsvis store ændringer i kloakentreprisen,

 som til trods for dette, i stor udstrækning, er løst inden for den planlagte tid.

 Vi er pt. ved at udføre kloak og beton arbejde i Vindruens Kvarter.

 Stade på Renoveringsarbejdet i Boliger:

 Vi er ved, at færdiggøre boligerne i Æblets Kvarter. De sidste boliger afleveres til BoVest medio oktober.

 Mangelafhjælpning:

 Som bekendt, har der desværre været en del misforståelser vedrørende mangelafhjælpning i

 Kastanjens og Koglens Kvarter. Dette håber vi, at have rådet bod på inden for de næste

 uger.

 Ventilation:

 Der har været en del kritik af støjniveau på ventilationsanlæg. Dette har medført, at vi fra

 d.11.09-17 og de næste uger vil have behov for, at få adgang til alle boliger i Kastanjens,

 Koglens og ½ Æblets Kvarter, for at montere yderligere støjdæmpende materiale.

 I vil blive varslet direkte vedrørende dette. I samme forbindelse, vil de af jer der har håndvaske monteret i skab, få skiftet bundventil, til en såkaldt ”push-up-ventil” i stedet for den ”løftup- ventil” I har nu. Den nuværende sidder meget uhensigtsmæssigt mellem vandhane og væg. Fremadrettet er dette ændret, så det ”kun” er ovennævnte kvarterer vi skal bede om adgang til.

 Udvendig maler:

 Da dette arbejde er meget vejrafhængigt, udføres det ikke nødvendigvis i samme takt som

 det øvrige arbejde. Desuden afventer malerarbejdet, at byggepladsen afrigges. Det kan derfor

 forekomme, at I kommer tilbage til huse, der endnu ikke helt er færdigmalet udvendigt.

 Facadeplader på udvendige teknikskabe:

 Disse monteres, som noget af det allersidste, i forbindelse med færdiggørelse af hele kvarteret og kan derfor ikke forventes, at være monterede når I flytter ind.

 Indflytninger:

 Som I alle ved, så er det ikke helt enkelt, at I flytter tilbage samtidig med, at vi fortsat bygger i kvarteret, dette resulterer i begrænsninger i både Jeres færden, men også i Jeres parkeringsmuligheder. 

Det er vores opfattelse, at I har haft stor forståelse for denne problematik og de udfordringer der er i dette og det vil vi gerne takke jer for.

 Byggeplads:

 Vi har etableret materiale-oplag og parkering for enden af Æblets Kvarter på Grønningen.

 Dette areal bibeholdes igennem hele byggeperioden og kan naturligvis ikke undgå, at give

 lidt gener for jer der bor i Æblets Kvarter. Vi håber, også her, på jeres forståelse.

 Mvh Byggeledelsen

 


 Karsten Wenneberg er ny ansvarlig for afdelingsbestyrelsens Klima- og Miljøgruppe samt Renovationsudvalget.

Opdatering af Brugergruppen. Læs mere under menupunktet.

 

Vesten juni 2017 er omdelt til Beboerne i afdelingen og på RobinielundenI

Link: https://www.dropbox.com/s/wzs9dm5kp180l6v/Vesten%20juni%20%202017.pdf?dl=0

 


Interview med formand Vinie Hansen efter generalforsamlingen:

https://youtu.be/LkrXyp6usCY

Redaktionen

Det flotte Fælleshus Egelundsvej 2

TIL BEBOERNE I VA6 VEST OG AB VEST
Skal I holde fest, men mangler plads.
Tilbyder vi lækre store lokaler i
Fælleshuset, Egelundsvej 2
Lokalerne kan opdeles i tre mindre lokaler.
Der er adgang til et veludstyret køkken med service til 100 spisende gæster og til arrangementer uden spisning til max. 149 personer.
Der er ligeledes gratis Internet og professionelt musikanlæg.
Adgang til dejlige udeområder og petanquebane.
Til rygerne er der separat rygerum med varme og ventilator.
For at leje lokalerne og øvrig info skal I rette personlig henvendelse til Driftskontoret i Hvedens Kvarter 10 i åbningstiden.
Hilsen
Beboerhusudvalget