Velkommen til vores hjemmeside

Siderne er opdateret Mandag  d. 6. marts 2017 vedr.

 

Badminton: Hvordan henvender man sig !


 

 


Billeder fra byggeprocessen og Referencehuset Kastanjen 6D

og

Renoveringen Albertslund Vest:

 Åbne huse den 24. januar 2017 kl. 16.00 - 18.00 i Kastanjens Kvarter

 

Der bliver mulighed for at se tre forskelligt indrettede huse den 24. januar, bl.a. et hus, hvor beboerne har valgt en lang gang istedet for den oprindelige korte gang. Adresser kommer senere, men noter datoen nu, hvis der er interesse for at se nogle af de forskellige løsninger, som beboerne kan vælge imellem. Beboerne fra Kastanjens Kvarter begynder at flytte hjem til de renoverede huse fra slutningen af januar

 

____________________________________________________________________________

 

Link til sidst udgivne nummer af Vesten:

https://dl.dropboxusercontent.com/u/6071175/Vesten%20Okt%202016.pdf

 

 

Hilsen Redaktionen

 


VIGTIGT NYT

20.5.2016

VA 6 har godkendt renovering og den fremtidige husleje Smiler

Beboerne i VA 6 godkendte med overvældende flertal økonomien bag renoveringen af gårdhavehusene på et velbesøgt ekstraordinært afdelingsmøde den 18. maj. Med ikke mindre end 238 ja-stemmer og 20 nej-stemmer udtrykte beboerne massiv opbakning til projektet

 Husk at gå ind på http://albertslundvest.dk/ eller hold øje med informationsskabene, hvor tidsplaner og øvrige informationer vil være tilgængelige.

 

VENLIG HILSEN

BYGGEUDVALGET, BO-VEST & ARKITEMA ARCHITECTS


 

 ______________________________________________________

 Kort Notat fra

Orienterende beboermøde den 7. marts kl. 19.00 - 21.30 i Musikteateret

 

Velbesøgt beboermøde den 7. marts i Musikteateret

 

Rigtig mange beboere fra både AB og VA deltog i det orienterende beboermøde den 7. marts, hvor BO-VEST og rådgiverne gennemgik renoveringsprojektet, som det efter en lang projekteringsperiode nu ser ud. Den 9. februar blev der afholdt licitation på første etape (VA), hvor ialt 45 entreprenører opdelt på 9 entrepriser gav tilbud på byggearbejdet, og der er nu fremsendt materiale til Landsbyggefonden til endelig godkendelse af økonomien.

 

Søren Haugsted fra Arkitema fortalte om renoveringen med udgangspunkt i de ønsker og behov, som var kommet frem under samarbejdet med beboerne i Temagrupperne. Søren kunne bl.a. orientere om, at der bliver udført helt nye badeværelser og der etableres mekanisk ventilation i alle husene, hvilket er nyt i forhold til det oprindelige projekt.Jesper Rasmussen fra BO-VEST fortalte derefter om økonomien, der stadig beror på det budget, som beboerne godkendte i 2012. Jesper kunne ikke sige noget fast om de afledte huslejestigninger, da det afhænger af de igangværende forhandlinger med Landsbyggefonden. Men i sammenligning med det næsten tilsvarende projekt i Albertslund Syd er licitationsresultatet lavere, hvilket må forventes at kunne aflæses i lavere huslejestigning.

 

Efter pausen fortalte den kommende beboerkoordinator Berit Djarling og Giv Andersen fra Boliggruppen hos BO-VEST bl.a. om genhusning i forbindelse med renoveringen og det videre forløb.

 

Beboerne fra VA vil blive indkaldt til et ekstraordinært afdelingsmøde den 27. april for at stemme om projektets godkendelse (bemærk datoen, der er ændret i forhold til det oplyste på mødet!)

Link til Dias: https://db.tt/O6sq3WlP

Link til billede fra Infomødet: https://db.tt/dxIZyOra

 

 

 

 

 

 FILMKLUBBEN

Næste film er på vej

Bestyrelsen

 

 

______________________________________________________________________________________

STATUS for Renoveringen Albertslund Vest:
Efter møde 19 i Byggeudvalget er der udarbejdet et Nyhedsbrev med invitation til Beboermøde mandag d. 7. marts i Musikteatret i Albartslund. Er også opsat i Infoskabene!!

Læs det gerne og kommentér her på hjemmesiden via bloggen.
Fælles Byggeudvalget
__________________________________________________________________________

 

 _________________________________________________________________________

 Link til Vesten Juni 2015:

https://db.tt/3Z5liKSf

 _________________________________________________________________________

Så har VA's nye afdeling fået sit navn og hedder

ROBINIELUNDEN

 Her skal en del af beboere fra afdelings VA6 Vest genhuses. Følg med på hjemmesiden

www.albertslundvest.dk

 ____________________________________________________________________________

 

Det flotte Fælleshus Egelundsvej 2

TIL BEBOERNE I VA6 VEST OG AB VEST
Skal I holde fest, men mangler plads.
Tilbyder vi lækre store lokaler i
Fælleshuset, Egelundsvej 2
Lokalerne kan opdeles i tre mindre lokaler.
Der er adgang til et veludstyret køkken med service til 100 spisende gæster og til arrangementer uden spisning til max. 149 personer.
Der er ligeledes gratis Internet og professionelt musikanlæg.
Adgang til dejlige udeområder og petanquebane.
Til rygerne er der separat rygerum med varme og ventilator.
For at leje lokalerne og øvrig info skal I rette personlig henvendelse til Driftskontoret i Hvedens Kvarter 10 i åbningstiden.
Hilsen
Beboerhusudvalget